Engineering

Menadżer Projektu - Konstruktor, Programista- Automatyk, Programista PLC

Wrocław, DOL   |   Contract

KOGIFI to firma specjalizująca się w automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, logistycznych, finansowych i HR. Jako grupa, tworzy akcelerator startupów, zajmujący się technologiami związanymi z branżą Industry 4.0, Rozszerzoną i Wirtualną Rzeczywistością, platformami cyfrowego marketingu, oraz sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Klientami są Polskie i międzynarodowe organizacje, poszukujące nowoczesnych i innowacyjnych technologii IT.


Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego w zakresie automatyki i robotyki/ mechatroniki/ informatyki/ elektrotechniki
 • Doświadczenia w zarządzaniu projektami i kierowania projektami, koordynacja prac zespołu wykonawczego oraz podwykonawców
 • Znajomości zagadnień w zakresie programowania sterowników PLC;
 • Doświadczenie/ współudział w opracowywaniu koncepcji systemów automatyki, zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych oraz ich wycenie;
 • Mile widziana umiejętność projektowania przy wykorzystaniu oprogramowania np. Autodesk Inventor;
 • Tworzenie dokumentacji projektowych
 • Doświadczenia w przeprowadzaniu symulacji oraz testów funkcyjnych;
 • Znajomości sieci Ethernet, w szczególności protokołów TCP/IP, UDP;
 • Minimum 3 lata doświadczenia w zawodzie;
 • Doświadczenia w pracy z Klientem;
 • Samodzielności, konsekwencji w realizacji działań, kreatywności, zorientowania na cele;
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym;
 • Gotowości do podróży służbowych;
 • Prawa jazdy kat. B.


Oferujemy:

 • Możliwość poznania nowych obszarów działania, rozwoju i awansu;
 • Kontakt z nowoczesną technologią;
 • Pracę w dynamicznym zespole;Proszę dołączyć do CV poniższą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów prowadzonych postępowań rekrutacyjnych przez firmę  KOGIFI Consulting Group sp. z o.o. zgodnie z klauzulą informacyjną zamieszczoną w ogłoszeniu pracy.


Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest KOGIFI Consulting Group sp. z o.o., zarejestrowana we Wrocławiu przy pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, KRS: 0000580607. Dane przetwarzane są do celów prowadzonych postępowań rekrutacyjnych (art. 6 ust. 2 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przechowywane przez okres 2 lat od czasu ich rejestracji, lub dłużej, o ile wydłużenie tego okresu jest uzasadnione.

Osoba, której dane te dotyczą ma prawo dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania ich, oraz żądania usunięcia i/lub zaprzestania ich przetwarzania. Osobie tej przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości. Zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym czasie poprzez wysłanie żądania na adres contact@kogifi.com. Na powyższy adres należy również zgłaszać wszelkie inne żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Submit Your Application

You have successfully applied
 • You have errors in applying